Ακοή

Η ακοή συντελείται μονό όταν ένα κύμα ηχητικής πίεσης φτάσει στο αυτί.

Στη συνέχεια το πτερύγιο συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα διαδίδει στον ακουστικό πόρο που πάλλουν το τύμπανο μεταφέροντας την κίνηση στα οστάρια κι εκείνα στον κοχλία. Από εκεί μέσω των ακουστικών νεύρων μεταβιβάζεται η πληροφορία στον εγκέφαλο , ο οποίος αποκωδικοποιεί και "ακούει" τον ήχο.