Ακουστικά

Τα ακουστικά σήμερα είναι κυρίως ψηφιακά και διαχωρίζονται σε εξωτερικά πίσω από το αυτί και στα εσωτερικά μέσα στο αυτί.

 

Εξωτερικά ακουστικά

Τα εξωτερικά ακουστικά διαχωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης τους.

 Ακουστικό BTE  Ακουστικό RIC
BTE – Ακουστικό που τοποθετείται πίσω από το πτερύγιο του αυτιού και συνδέεται με εκμαγείο που εφαρμόζεται στον έξω ακουστικό πόρο. RIC – Ακουστικό ανοιχτής εφαρμογής τοποθετείται πίσω από το πτερύγιο και συνδέεται με ένα λεπτό σωληνάκι που εφαρμόζεται στον έξω ακουστικό πόρο.

 

Εσωτερικά ακουστικά

 

 Ακουστικό ITE  Ακουστικό CIC
ITE – Ακουστικό που εφαρμόζεται στον έξω ακουστικό πόρο. CIC – Ακουστικό πολύ μικρό σε μέγεθος, σχεδόν αθέατο, που εφαρμόζεται στον έξω ακουστικό πόρο.

 

Η σωστή επιλογή του ακουστικού γίνεται πάντα με την βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας Παπαστεργίου, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις ανάγκες του κάθε βαρήκοου.

Η επιλογή γίνεται αφού προηγουμένως εξετάσουμε κάποιους σημαντικούς παράγοντες:

  • Την μορφολογία του έξω ακουστικού πόρου.
  • Το ιστορικό του βαρήκοου καθώς και τον τόπο κατοικίας του.
  • Την ικανότητα σε λεπτές κινήσεις των δακτύλων του στην τοποθέτηση του ακουστικού.
  • Την ηλικία και την επαγγελματική του δραστηριότητα.