Τι είναι η βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα είναι μια πάθηση που αφορά την ακουστική απώλεια του ατόμου κάνοντας δύσκολη την επικοινωνία του με το περιβάλλον.

Υπάρχουν τρεις τύποι βαρηκοΐας:

  • βαρηκοΐα αγωγιμότητας
  • νευροαισθητήρια βαρηκοΐα
  • μεικτή βαρηκοΐα.

Η αποκατάσταση της ακοής γίνεται πλέον με τα πιο σύγχρονα ακουστικά. Η εφαρμογή του κατάλληλου ακουστικού βοηθά τον βαρήκοο να αποκαταστήσει πλήρως την ακοή του, και να βελτιώσει και πάλι την ποιότητα ζωής.